הרצאות ומידע מקצועי 

מגוון הרצאות, מאמרים ורשימות העוסקים בנושא ההמסרה על גווניה

מטרות ויעדים
אלעד בצלאלי
המסרה- מארה"ב לישראל
דר' אייל מיטרני
?מה להמסרה ולקוביה הונגרית
דר' אסף זלצר
סיכום והצגת החזון
אדר' ליאורה בארי אלדן
Interpretation: Putting people first
מייקל גלן
דו"ח ביקורו של מיקל גלן
מיקל גלן ואייל מיטרני
פתיחה וברכות
מברכים
אמנת איקומוס להמסרה
מביא : איל מיטרני
Show More

 האתר הוקם ע"י המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל