כנסים ואירועים

 האתר הוקם ע"י המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל