הצטרפו לצוותי העבודה

מטרת צוותי העבודה היא ליצור דיון מקצועי רב ערוצי, אשר יוכל להניח יסודות לעולם ההמסרה בישראל

אוכלוסיה
צוות עבודה 3

 

לאתר יש אולי מסר אחד או יותר אבל הגשתו של מסר זה אינו תלוי רק בשליטה בתוכן או ביכולות עיצוב גבוהות אלא היא תלויה גם ביכולת להתאים לאוכלוסייה. ההתאמה לאוכלוסייה הינה קריטית לצורך הצלחת ההמסרה. לנוכח העובדה שבאתר אנחנו רוצים לפנות לכמה קהלים בו- זמנית יש הכרח למפות נכון את קהלי היעד, את הצרכים שלהם ואת יכולותיהם.

העיסוק בפאה זו מתאים לאוצרים, מעצבים, מומחי חווית המבקר וצוות החינוך באתר (העתיד להפעיל את ההמסרה).

עיצוב
צוות עבודה 2

אחד האמצעים שבהם מופעלת הממסרה היא העיצוב של המרחב. עבודת העיצוב מתקיימת בזירות רבות (אתר אינטרנט; שילוט בכניסה וכמובן התצוגה) אבל היא חייבת להיות מותאמת לתוכן של האתר, למסרים שלו ולמרכיבים הנוספים של ההמסרה.

 

העיסוק בפאת העיצוב מתאים כמובן למעצבים אך גם לאוצרים ולאנשי העוסקים בחוויית המבקר שתפקידם לתאם בין התוכן לצורת הגשתו לקהל.

תוכן
צוות עבודה 1

 

מאחר שהמקום בו מופעלת ההמסרה הוא אתר בעל תוכן (יהיה זה היסטורי, תרבותי או שיווקי) יש הכרח למפות את התכנים השונים הרלוונטיים למקום. מיפוי זה צריך להיות מותאם למכלול המקורות המתאימים ולמחקרים המעודכנים העוסקים בתוכן.

 

העיסוק בפאה זו מתאים לאוצרים ותחקירנים המעוניינים לחזק את היכולות שלהם לסנתז מחומרים מגוון תוכן ברור ומובנה.

השוואה מרחבית
צוות עבודה 6

 

בעידן בו אנו חיים מסרים דומים מוצגים במקומות שונים ובאמצעים שונים ויש הכרח לזהות ולהגדיר את המייחד. על מנת שהמסר המתגבש יהיה ייחודי ויציע פרשנות מקורית לסוגיה שעל הפרק יש הכרח להכיר את העשייה הקיימת בנושא. בנוסף לכך, לנוכח העשייה המרובה בתחום העיצוב והחדשנות המתקיימת כל הזמן יש הכרח לזהות את הטרנדים הקיימים ואת החסר.

העיסוק בפאה זו מתאים לאוצרים, לתחקירנים, לאנשי העיצוב המעוניינים להבין את לזהות את הקיים ולהגדיר חוסרים ולאנשי התיירות.

מרכיבי האתר
צוות עבודה 5

 

מרבית פעילות ההמסרה אינה נעשת במקום מבודד נטול הקשרים מידיים או אחרים. במקרים רבים מקום ההמסרה הוא חלק מרצף של מקומות ולעתים ההמסרה של מקום אחד תלויה וקשורה להמסרה במקום אחר. קשרים אלו אינם מטרד אלא משאב שיש לדעת לנצלו לתכנן בהתאם אליו את ההמסרה.

 

העיסוק בפאה זו מתאימים לאוצרים; מתכנני חווית מבקר; אנשי החינוך וההדרכה באתר.

הדרכה
צוות עבודה 4

 

פעילות התיווך המתבצעת על ידי הגורמים השונים באתר היא שכבת המסרה נוספת על שכבת העיצוב והאוצרות. על מנת שפעילות זו תצליח ותוביל את המבקרים למסר המתבקש יש הכרח לעשות התאמה בין פעילות זו לפעילות האוצרות והעיצוב. ללא התאמה פוטנציאל מיצוי ההמסרה באמצעות ההדרכה יקטן.

 

העיסוק בפאה זו מתאימים לאוצרים, מעצב וכמובן אנשי החינוך וההדרכה. 

הרשמה לצוותי העבודה

 האתר הוקם ע"י המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל